Advising Bank / Beneficiary Bank / Negotiating Bank คืออะไร

Advising Bank / Beneficiary Bank / Negotiating Bank คือธนาคารในประเทศผู้ขายที่ได้รับการขอร้องจากธนาคารผู้เปิด L/C ให้เป็นผู้แจ้งเครดิตให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับประโยชน์ โดยปรกติแล้ว ธนาคารผู้แจ้งเครดิตจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบ โดยไม่มีภาระผูกพันแต่ประการใด
เว้นแต่ในกรณีที่ธนาคารผู้เปิดเครดิต ขอร้องให้ธนาคารผู้แจ้งเครดิตยืนยันการชำระเงิน (Confirm) L/C ฉบับนั้น ซึ่งทำให้ธนาคารนั้นต้องผูกพันตามเงื่อนไขของ L/C ฉบับนั้น

เราพร้อมสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ
ตั้งแต่ต้นจนปลายทางความสำเร็จ

ขอรับคำปรึกษา

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ LC/BG/LG/SBLC กรุณากรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

 
แจกฟรี 17 เรื่องต้องรู้ก่อนทำ L/C
มือใหม่มือเก่า ห้ามพลาด

หากเราเข้าใจมันตั้งแต่ต้น เท่ากับว่าเรารักษาเงินในกระเป๋าของเราไว้ได้

ผู้ประกอบการ นำเข้า ส่งออก ที่ต้องการเพิ่มความรู้ให้ตัวเองแบบทางลัด

ลดความไม่เข้าใจกับคู่ค้า ลดความผิดพลาดได้ตั้งแต่เริ่มต้น

บอกเราจะให้ส่งไปที่ไหน

ทางเราพร้อมส่ง Ebook ให้คุณทันที บอกเราสักเล็กน้อยจะให้ส่งไปที่ไหน

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว
ตรวจเช็ค Email ของคุณสักนิด