DLC คืออะไร

DLC หรือ Domestic Letter of Credit คือ ตราสารทางการค้าที่ออกโดยธนาคารตามคําสั่งของผู้ซื้อ (Applicant) เพื่อส่งไปให้แก่ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ที่เป็นผู้ขายในประเทศเดียวกัน หลักการทั่วไปของ D L/C มีขั้นตอนและเงื่อนไขในการชําระเงินเหมือนกับ L/C ที่ได้รับมาจากต่างประเทศ และสกุลเงินที่ใช้ใน D L/C จะเป็นเงินสกุลท้องถิ่นหรือเงินสกุลต่างประเทศก็ได้เพียงแต่ในขั้นตอนการรับ-จ่ายเงินระหว่างธนาคารกับลูกค้าจะต้องเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น

เราพร้อมสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ
ตั้งแต่ต้นจนปลายทางความสำเร็จ

ขอรับคำปรึกษา

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ LC/BG/LG/SBLC กรุณากรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

 
แจกฟรี 17 เรื่องต้องรู้ก่อนทำ L/C
มือใหม่มือเก่า ห้ามพลาด

หากเราเข้าใจมันตั้งแต่ต้น เท่ากับว่าเรารักษาเงินในกระเป๋าของเราไว้ได้

ผู้ประกอบการ นำเข้า ส่งออก ที่ต้องการเพิ่มความรู้ให้ตัวเองแบบทางลัด

ลดความไม่เข้าใจกับคู่ค้า ลดความผิดพลาดได้ตั้งแต่เริ่มต้น

บอกเราจะให้ส่งไปที่ไหน

ทางเราพร้อมส่ง Ebook ให้คุณทันที บอกเราสักเล็กน้อยจะให้ส่งไปที่ไหน

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว
ตรวจเช็ค Email ของคุณสักนิด