D/P at sight คืออะไร

D/P at Sight คือ คำสั่งที่ให้เรียกเก็บเงินทันทีก่อนส่งมอบเอกสารให้กับผู้นำเข้าเพื่อไปรับสินค้า ในทางปฏิบัติ เมื่อธนาคารในประเทศของผู้นำเข้าได้รับเอกสารเรียกเก็บโดยมีเงื่อนไขเป็น D/P at Sight จากธนาคารผู้ส่งออกเรียกเก็บ (Remitting Bank) ธนาคารจะแจ้งผู้นำเข้าทราบ เมื่อผู้นำเข้าต้องการมารับเอกสารเพื่อไปขอรับสินค้าจากบริษัทเรือที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานกรณีมาทางเครื่องบิน ผู้นำเข้าต้องชำระเงินค่าสินค้าตามมูลค่าที่เรียกเก็บในตั๋วเงิน (Draft) พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี)  เมื่อเรียกเก็บเงินได้ ธนาคารต้องโอนไปให้ผู้ส่งออกผ่านธนาคารตัวแทนที่ส่งเอกสารมาเรียกเก็บเร็วที่สุด

เราพร้อมสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ
ตั้งแต่ต้นจนปลายทางความสำเร็จ

ขอรับคำปรึกษา

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ LC/BG/LG/SBLC กรุณากรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

 
แจกฟรี 17 เรื่องต้องรู้ก่อนทำ L/C
มือใหม่มือเก่า ห้ามพลาด

หากเราเข้าใจมันตั้งแต่ต้น เท่ากับว่าเรารักษาเงินในกระเป๋าของเราไว้ได้

ผู้ประกอบการ นำเข้า ส่งออก ที่ต้องการเพิ่มความรู้ให้ตัวเองแบบทางลัด

ลดความไม่เข้าใจกับคู่ค้า ลดความผิดพลาดได้ตั้งแต่เริ่มต้น

บอกเราจะให้ส่งไปที่ไหน

ทางเราพร้อมส่ง Ebook ให้คุณทันที บอกเราสักเล็กน้อยจะให้ส่งไปที่ไหน

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว
ตรวจเช็ค Email ของคุณสักนิด