Irrevocable L/C คืออะไร

Irrevocable L/C คือ L/C ประเภทเพิกถอนไม่ได้  ส่วนมากมักใช้ L/C ประเภทนี้ เพราะสามารถให้ความมั่นใจกับผู้รับประโยชน์ ว่าจะไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกโดยธนาคารที่ออก L/C โดยพลการ ผู้ส่งออกหรือผู้รับประโยชน์สามารถมั่นใจได้ว่า เมื่อได้รับ L/C ประเภทเพิกถอนไม่ได้แล้ว ในระหว่างเตรียมการส่งสินค้าออกและเตรียมเอกสารไปเรียกเก็บธนาคารผู้เปิด L/C ไม่สามารถที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆใน L/C ได้และถ้ายื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเทอมและเงื่อนไขใน L/C ธนาคารผู้เปิด L/C จะปฏิเสธการชำระไม่ได้

เราพร้อมสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ
ตั้งแต่ต้นจนปลายทางความสำเร็จ

ขอรับคำปรึกษา

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ LC/BG/LG/SBLC กรุณากรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

 
แจกฟรี 17 เรื่องต้องรู้ก่อนทำ L/C
มือใหม่มือเก่า ห้ามพลาด

หากเราเข้าใจมันตั้งแต่ต้น เท่ากับว่าเรารักษาเงินในกระเป๋าของเราไว้ได้

ผู้ประกอบการ นำเข้า ส่งออก ที่ต้องการเพิ่มความรู้ให้ตัวเองแบบทางลัด

ลดความไม่เข้าใจกับคู่ค้า ลดความผิดพลาดได้ตั้งแต่เริ่มต้น

บอกเราจะให้ส่งไปที่ไหน

ทางเราพร้อมส่ง Ebook ให้คุณทันที บอกเราสักเล็กน้อยจะให้ส่งไปที่ไหน

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว
ตรวจเช็ค Email ของคุณสักนิด